CTC 250 - Quinta Classe

 

 

 

Felipe Pegoraro

Jogo 3- Sábado – 9h

Giovani Pereira

6x0 6x4

Jean Weschenfelder

Jogo 1- Quarta-feira – 18h

Giovani Pereira

6x0 6x2

Giovani Pereira

Jogo 5 – Sábado- 14h

Giovani Pereira

3x6 6x3 10x7

Cleiton Schneider

Jogo 2 – Sexta-feira – 18h

Augusto Vanzan

6x4 3x6 10x6

Augusto Vanzan

Jogo 4 – Sábado – 9h

Augusto Vanzan

6x0 6x3

Diego Mondaldo